SHABAN BAMENI

Shaban Bamerni , født i 1976 . Utdannet innen kunst fra 1992-1997.  Mennesker og perspektiv spiller en viktig rolle i  hans abstrakte malerier (mennesker med ukjent ansikt),  Teknikken er nesten utelukkende palettkniv. Hverdagsliv er han inspirasjon.

Shabans hemmeside:
http://shaban-kunst.blogspot.no/