Det har nå gått over et år siden vi startet opp virksomheten i Norske Kunstnersjeler, fulle av idéer og entusiasme. I løpet av året som ligger bak oss har vi lagt ned mye arbeid, energi og midler, men har etter hvert måttet innse at interessen og betalingsviljen ikke engang på langt nær dekker innsatsen. Derfor er det med et visst vemod vi har funnet ut at ambisjonsnivået nok må senkes.

Og hva betyr så dette?
Jo, det betyr at magasinprosjektet legges på hylla, i hvert fall inntil videre. Nettsiden, med galleriet, bloggen og annet fortsetter som før, forhåpentligvis med litt mer aktivitet på bloggen i mangel av magasinet. Facebook-siden fortsetter også som før med presentasjon av spennende, ofte relativt ukjent kunst fra bidragsyterne. Og sist, men ikke minst, så blir det hele gratis.

Vi mente det da vi engang sa at dette først og fremst var et idealistisk prosjekt, og vi håper dere vil fortsette å være med på å bygge noe sammen «for kunstentusiaster». Herfra blir veien til mens vi går, og dere er mer enn velkommen til å være med videre i prosessen – gjerne aktivt.
Alle konstruktive innspill mottas med takk.

Takk for at dere har vært med så langt – la oss håpe det ikke er over!

Hilsen Christina